سایت پیش بینی فوتبال – دادگاه CAS سرانجام در قبال پروندۀ رضا شکاری اعلام موضع کرد.

سايت پيشبيني فوتبال- رضا شکاری که دو سال پیش از ذوب آهن به روبین کازان پیوسته بود و در فصل نقل و انتقالات تابستانی راهی تراکتور شده بود، به دلیل شکایت باشگاه ذوب آهن در معرض جریمه و محرومیت به نظر می رسید اما با رای دادگاه عالی ورزش این بازیکن از شکایت ذوب آهن تبرئه شده است.

سايت پيشبيني فوتبال
سايت پيشبيني فوتبال

در رای‌ که شب گذشته از طرف دادگاه عالی ورزش (CAS) به تراکتور ارجاع شده آنها از موارد اتهامی مبری و بنابراین تراکتور منعی برای استفاده از این بازیکن آینده دار فوتبال ایران ندارد. در حکم دادگاه CAS چنین آمده: ادعای شاکی باشگاه ذوب آهن غیرقابل قبول است، ادعای دعوی علیه رضا شکاری، غیرقابل قبول است، شکایت رویین کازان رد می شود.